بسم الله مجريها و مرساها

ديدارهاي خانوادگي

چكيده ديدار خانوادگي هفتم

Text Box: در سوره احزاب به صراحت مي فرمايد كه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه... در سوره ممتحنه ، حضرت ابراهيم (ع) به عنوان اسوه و نمونه معرفي شده است. 
شيعه و سني در باب و سيره ايشان بسيار بحث مفصل كرده اند و اقوال مشترك و متفرق در اين باب بسيار زياد است. به قول مشترك شيعه و سني ،‌پيامبر در زمان خودشان خيلي مردمي بوده اند و با آنكه به نص سوره علق ايشان داراي خلق عظيم هستند،‌هيچكس در مسجد نمي توانسته است از روي مكان ظاهري و يا لباس ايشان را تشخيص دهد. 
در سوره آل عمران آيه ٦٨ مي فرمايد كه نزديكترين مردم به حضرت ابراهيم كساني هستند كه از او تبعيت كرده و نيز اين پيامبر ( حضرت محمد ص) است و خداوند سرپرست مؤمنين است. درجاي ديگري از قرآن حضرت ابراهيم مي فرمايد كه هر كسي از من تبعيت كند از من مي باشد . شايد بتوان به همين ترتيب اين مطلب را به حضرت رسول (ص) نيز نسبت داد. هر كسي كه در حد استطاعت خودش از پيامبر الگو برداري كند،‌اين احتمال دارد كه انشاءالله خداوند وي را در روز جزا در زمره اهل بيت محشور گرداند. در دوران حاضر هم اگر كسي وظايف خود را شناخته و از امام معصوم غائب پيروي كند، انشاءالله در همان زمره محشور خواهد شد. 

دو پرسش هم از سوي حاضران مطرح شد. يكي راجع به آِيه سوم سوره زمر و استناد به اين آيه براي آنكه ما نمي توانيم به ائمه متوسل شويم و ديگر اينكه لباس روحانيت از چه زماني به اين شكل مرسوم درآمده است.

در حاشيه: امشب ، شب ميلاد حضرت ختمي مرتبت محمد مصطفي (ص) بود. به همين مناسبت جشن كوچكي در محفل خانوادگي ما برقرار بود. در خاتمه جلسه ، بازنگري جلسات صورت پذيرفت. همچنين راجع به چگونگي برگزاري مراسم عيد و ديد و بازديدهاي نوروزي تبادل نظر شد.

تصميمات بازنگري برنامه ديدارهاي خانوادگي:
١ - با توجه به نزديكي به فصل تابستان و گرما و تصميم به برنامه ريزي براي گردشهاي روز شنبه ،‌راجع به تواتر برنامه ديدارهاي خانوادگي تبادل نظر شد و قرار شد تا از اين پس برنامه ديدارها يك هفته در ميان باشد.
٢ - قرار شد تا برنامه ريزي مناسبي براي هداياي بچه ها صورت پذيرد.
٣ - ضرورت نياز به سيستم صوتي و نيز پروژكتور بسيار احساس مي شود. انشاءالله با ياري دوستان اين وسائل را فراهم خواهيم كرد. برنامه سرگرمي: امشب محمدحسين وهابيان يك پرزنتيشن راجع به اطلاعات عمومي كره زمين ارائه كردند. 


شام: ساندويچ الويه و ماكاروني
Text Box: بلغ العلي به كماله ،‌كشف الدجي به جماله ،‌حسنت جميع خصاله ،‌صلوا عليه و آله 


امشب قلم در دست من قدرت نمايي مي كند
                        در دفتر هستي قلم لطف خدايي مي كند
لطف خدايي در جهان فرمانروايي مي كند
                    شادي به صد شور و شعف كشورگشايي مي كند
از كشور دل ، هم و غم عزم جدايي مي كند
                      از هاتفي هر دم ندا آيد كه احمد آمده
خاتم به كل انبياء يعني محمد (ص) آمده

جلسه امشب به مناسبت ميلاد با سعادت حضرت محمد (ص) و امام محمد صادق (ع) شور و هواي ديگري داشت. به همين مناسبت امشب به جاي ادامه تفسير قرآن ، مولودي خواني و نيز بحثي پيرامون سيره حضرت رسول ارائه گشت.
عبارت اسوه حسنه در سه جاي قرآن كريم ذكر شده است. دو بار در سوره ممتحنه آيات ٤ و ٦ و يكبار در سوره احزاب آيه ٢١

لطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ما در ميان بگذاريد:

FamilyMeeting at LetsMeet dot ca

ديدار هفتم

شنبه ١٤ مارس ٢٠٠٩

ميزبان :‌ وهابيان

خانواده

ساعت ورود

حديدي

 

خادمي

٢٠:٢٧

اكبري

٢٠:٣٣

شيدايي

٢٠:٣٧

شفيعي

٢٠:٤٠

اردهالي

٢٠:٤٠

نژادي

٢٠:٤٣

عظيمي

٢٠:٤٣

صمدي

٢٠:٥٣

آقايان برخوردار و علوي

٢١:٥٥