بسم الله مجريها و مرساها

ديدارهاي خانوادگي

چكيده ديدار خانوادگي هشتم

Text Box: به مفهوم كلي ،‌شيعه يعني كسي كه دنباله رو يك فرقه است و به مفهموم مصطلح ، شعيه يعني كسي كه دنباله رو حضرت علي مي باشد. 
به عبارت ديگر تقاوت شيعه و سني در آن است كه اهل سنت اعتقادي به دنباله روي از حضرت علي (ع) ندارند و ما پيروي از حضرت علي (ع)‌ را انتخاب كرده ايم زيرا حضرت محمد (ص) ايشان را انتخاب كرده اند. 
اكنون ممكن است سوالي مطرح شود كه چگونه است كه مثلا فرقه اسماعيليه به ٨ امام معصوم اعتقاد داشته و بعد از آن معتقد هستند كه هم اكنون امام ٤٩ آنها حي و حاضر است؟ و يا گروه واقفي هم كه به هفت امام معصوم اعتقاد داشته و با زيديه كه به ٤ امام معصوم معتقد هستند. آيا آنها هم شيعه محسوب مي شوند؟
اما شيعيان اميرالمومنين (ع) چه كساني هستند؟ در حديثي گفته شده است كه شيعيان حضرت علي (ع) بايد ٢٠ خصيصه داشته باشند: ١ - حاضرون الصلاة ٢ - زكوة مي دهند ٣ - كمك به فقرا ٤ - پرداخت زكوة ٤ - دروغ نمي گويند ٦ - خلف وعده نمي كنند ٧ - امانت دارهستند ٨ - روزه داري مي كنند.....در حاشيه: امشب پيرامون چگونگي اختصاص وقت جلسه به كودكان بحث شد و ايده هاي زير هم مطرح شد:
١ - اختصاص تمام وقت جلسه به كودكان 
٢ - اختصاص تمام وقت جلسه به بزرگترها
٣ - اختصاص حدود ١٥ دقيقه به بچه ها و ما بقي به بزرگترها. 
در نهايت قرار شد تا ايده سوم آزموده شود. براي اين منظور ،‌ قرار شد تا موضوعات مختلفي در اختيار والدين قرار گرفته و آنها با كودكان كار كنند. در جلسه هم جمع بندي آن موضوع صورت پذيرد. در زمان اختصاصي بزرگترها نيز كودكان بايد در كنار والدين خود نشسته و به صحبت ها گوش كنند و نظم جلسه را رعايت نمايند.


برنامه سرگرمي:  امشب عليرضا يك پرزنتيشن راجع به سلسله انبياء ارائه كردند. جهت مشاهده اين پرزنتيشن اينجا كليك كنيد. 


شام: ساندويچ همبرگر و سالاد ماكاروني


گالري عكس : براي مشاهده گالري عكس اين ديدار از اين صفحه ديدن نماييد.
Text Box: از اين جلسه تصميم گرفته شد كه به علت اهميت بحث شيعه ،‌ آقاي اردهالي راجع به تاريخچه و فلسفه شيعه از ديدگاههاي مختلف بپردازند.  در ادامه  چكيده اي بسيار مختصر از بحث امشب را مي خوانيد. 
ما غير از مسلمان بودن،‌شيعه هم مي باشيم. ولي چرا؟ آيا چون پدران ما شيعه بوده اند،‌ما هم شيعه هستيم و يا بايد باشيم؟ در واقع همانطور كه مسلمان بودن ، نبايد بر اساس شناسنامه باشد ( كما اينكه اين روزها بسياري مي گويند شناسنامه ما مسلمان است ! )‌بلكه شيعه بودن هم بايد بر اساس تحقيق و شناخت كامل باشد.
در دائره المعارف شيعه كه توسط انديشمندان بنام غربي تدوين شده است،‌مي گويد كه جناب سلمان ، ابوذر و مقداد شيعه بوده اند. پس بنابراين مي توان گفت كه مقوله شيعه ، من درآوردي و بدون ريشه و خداي ناكرده ، بدعت نمي باشد. 
سوالي كه هم اكنون مطرح مي شود ( و البته توسط بچه ها هم پرسيده شد ! )‌اين است كه چگونه بايد تحقيق كرد كه شيعه چيست ؟
شيعه يعني كسي كه دنباله رو يك فرقه مي باشد . در قرآن كريم نيز واژه شيعه در مكانهاي مختلف بكار رفته است. از جمله در سوره مباركه صافات كه حضرت ابراهيم (ع) به عنوان شيعه حضرت نوح (ع)  و در سوره مباركه قصص كه به شيعه فرعون و شيعه حضرت موسي (ع) اشاره شده است.

لطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ما در ميان بگذاريد:

FamilyMeeting at LetsMeet dot ca

ديدار هشتم

شنبه ٢٨ مارس ٢٠٠٩

ميزبان :‌ خادمي

خانواده

ساعت ورود

يقطين

٢٠:١٥

نژادي

٢٠:٣٥

عظيمي

٢٠:٣٥

حديدي

٢٠:٤٠

شيدايي

٢٠:٤٣

وهابيان

٢١:٢٠

صمدي

٢١:٣٠

رودي

٢٢:٠٠

عبدخدايي

٢٢:١٠

آقاي اردهالي

٢٢:٥٠

گودرزي

٢٢:٥٠