بسم الله مجريها و مرساها

ديدارهاي خانوادگي

موضوعات فعاليت فرهنگي كودكان و نوجوانان

Text Box: مقدمه :
قصد بر آن است تا با طرح موضوعات هماهنگ و ارائه مطالب توسط خانواده ها ، به عمق معلومات ديني كودكان و نوجوانان بيافزاييم. به همين جهت در اين صفحه مي توانيد موضوعات مورد نظر را مطالعه كرده و با آينده سازان عزيز مطرح كنيد. طرح اين موضوعات در خانواده باعث مي شود تا كودكان و نوجوانان عزيز از ديدارهاي خانوادگي استفاده بيشتري ببرند.


موضوع ٤ :‌ آموزشهاي قرآني 

لطفا سوالهاي زير را با كودكان و نوجوانان عزيز مطرح كرده و آنها را با پاسخ اين سوالات آشنا كنيد:
١ - قرآن يعني چه؟ چرا كتاب آسماني ما قرآن ناميده شده است.
٢ - در بيانات معصومين (ع) قرآن به چه چيزهايي تشبيه شده است؟ وجه تشبيه چيست؟
٣ - اگر قرآن كريم بركوهي نازل مي شد، چه اتفاقي مي افتاد؟ چرا؟
٤ - چگونه قرآن معجزه هميشگي پيامبر اسلام است؟
٥ - موقعيت قرآن نسبت به كتابهاي ديگر چيست؟


موضوع ٣ :‌ آموزشهاي قرآني 

لطفا سوالهاي زير را با كودكان و نوجوانان عزيز مطرح كرده و آنها را با پاسخ اين سوالات آشنا كنيد:
١ - كدام سوره از قرآن كريم با بسم الله الرحمن الرحيم آغاز نمي شود؟ كدام سوره داراي ٢ بسم الله الرحمن الرحيم مي باشد؟
٢ - آية الكرسي كدام آيه است و چه خاصيتي دارد؟
٣ - خواص سوره هاي قرآن كريم يعني چه ؟ يك مثال بزنيد.
٤ - كدام سوره در باره اهل بيت نازل شده است؟
٥ - يس نام چه كسي است و آل يس چه كساني هستند؟
٦ - اولين سوره اي كه به پيامبر نازل شده است چه نام دارد و چند آيه دارد؟
٧ - تفاوت اصلي شيعه با ساير مسلمانان در چيست؟

موضوع ٢ :‌ آموزشهاي قرآني 

لطفا سوالهاي زير را با كودكان و نوجوانان عزيز مطرح كرده و آنها را با پاسخ اين سوالات آشنا كنيد:
١ - اولين و آخرين سوره قرآن كريم كدام است و هر كدام  شامل چند آيه مي باشد؟
٢ - كوچكترين و بزرگترين سوره هاي قرآن كريم را نام ببريد و بگوييد هركدام شامل چند آيه مي باشند؟
٣ - قلب قرآن چه نام دارد و شامل چند آيه مي باشد؟
٤ - شريك قرآن كيست و چرا شريك قرآن شده است؟
٥ - ثقلين كدامند؟
٦ - چه كسي قرآن كريم را براي ما بيان و تفسير مي نمايد؟
٧ - كدام سوره يك سوم قرآن كريم است و چند آيه دارد؟
٨ - كدام سوره معادل همه قرآن كريم است؟
٩ - چگونه بايد قرآن بخوانيم؟
١٠ - آيا سوره اي از قرآن كريم در باره حضرت فاطمه عليه السلام مي شناسيد؟
يادآوري: حفظ سوره مباركه قدر براي جلسه آينده


موضوع ١ :‌ آموزشهاي قرآني 

لطفا سوالهاي زير را با كودكان و نوجوانان عزيز مطرح كرده و آنها را با پاسخ اين سوالات آشنا كنيد:
١ - چه كسي در قرآن كريم سخن مي گويد؟
٢ - چه كسي قرآن كريم را به ما منتقل كرده است ؟
٣ - قرآن كريم چگونه نوشته شده است؟
٤ - اجزاي تشكيل دهنده قرآن كريم را برشمرده و تعداد آنها را بگوييد. ( جزء ، حزب ، سوره ، آيه ،‌....)
٥ - قرآن كريم چگونه و چند دفعه بر پيامبر گرامي نازل شده است؟ چه مدت ابلاغ آن به امت طول كشيده است؟
٦ - شب قدر چيست؟ آيا سوره اي را در اين باره مي شناسيد؟
٧ - قرآن چگونه تدوين شده است؟
٨ - موضوعات اصلي مطرح شده در قرآن چيست؟
٩ - چرا بايد قرآن بخوانيم؟

لطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ما در ميان بگذاريد:

FamilyMeeting at LetsMeet dot ca