چرا هر هفته ؟

ممكن است سوال شود كه چرا تواتر ديدار هفتگي است ؟ بايد گفت كه انتخاب هاي مناسب  يا يك هفته در ميان و يا هر هفته مي باشد. از آنجايي كه يكي از مهمترين قسمت هاي ديدار،‌برنامه تفسير است، به اين نتيجه رسيديم كه براي نيل به بهترين كارآمدي ، ديدارهاي هفتگي بهترين گزينه است.

مفاد فعلي برنامه ؟

مفاد فعلي برنامه هم با  توجه به تجريات برنامه هاي گذشته انتخاب شده است.  به نظر مي رسد كه ساعت برنامه ( ٨ الي ١٢ شب )  مقارن با خستگي ناشي از كار روزانه برخي از دوستان است . اميدواريم بتوانيم كه نظر مثبت اين دوستان را هم جلب كنيم.

اميدواريم كه بتوانيم با ياري يكديگر كيفيت برنامه ها را ارتقا ببخشيم .

چرا برنامه پذيرايي ساده در نظر گرفته شده است ؟

از آنجاييكه هدف ما در كنار هم بودن است نه تردد در مسير آشپزخانه،  به نظر مي رسد برنامه پذيرايي مفصل باعث خستگي صاحب خانه شده و از كيفيت برنامه مي كاهد. به همين دليل تصميم گرفتيم كه برنامه پذيرايي ساده باشد. يكي از پيشنهادها گرفتن شام از بيرون بعد از هر سه جلسه ديدار با هزينه هر يك از خانواده ها است. اميدواريم بتوانيم اين برنامه را پياده كنيم.

لطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ما در ميان بگذاريد:

FamilyMeeting at LetsMeet dot ca

بسم الله مجريها و مرساها

ديدارهاي خانوادگي

چرا روز جمعه؟

اولين سوالي كه مطرح مي شود ، چرا روز جمعه؟ در پاسخ بايد گفت كه  انتخاب هاي ما براي اين منظور بسيار محدود بود.

اولا -  برنامه ريزي براي شب روزهاي كاري امكان پذير نيست چون فرداي آنروز بچه ها بايد به مدرسه رفته و بزرگترها هم بايد به سر كار بروند. به همين دليل دوشنبه شب تا پنجشنبه شب و نيز يكشنبه شب از ليست خارج مي شود.

ثانيا - دليل عدم انتخاب شنبه شب به علت تداخل آن با برنامه تفسير قرآن است كه شنبه شب ها در مهديه برگزار مي شود و آقاي اردهالي مدرس آن هستند و بسياري از دوستان هم در اين جلسه شركت مي كنند. از سوي ديگر براي خيلي از خانواده ها ، شنبه شب ها زمان مناسبي براي برنامه ريزي ميهماني هاي رسمي و نيمه رسمي است كه يا ميزمان هستند و يا جايي ديگر دعوت مي شوند.

ثالثا - با اين حساب به نظر مي رسد كه تنها روزي كه باقي مي ماند، جمعه شب ها است. هرچند كه جمعه شب ها مصادف با زمان برنامه هاي عادي مسجد مهديه است،  به نظر مي رسد كه اين بهترين زمان است زيرا جايگزين آن حضور در برنامه مسجد امام علي در پنجشنبه شب ها است. البته يكي ديگر از برنامه ريزي ها،‌ برگزاري ديدارها در سه هفته و توقف آن در هفته چهارم جهت حضور در مهديه است.

يادآوري :

قبل از شروع اين برنامه  سعي شد تا مشورت هايي با ساير خانواده ها صورت پذيرد و آنچه در ادامه مي خوانيد، مجموعه دلايلي براي برنامه ريزي فعلي مي باشد. بديهي است كه هدف از اين طرح ، پايه ريزي برنامه اي است كه همه از آن استفاده و بهره ببرند. به همين دليل اميدوار هستيم كه پيشنهادات ارزشمند شما باعث ارتقاي كيفيت اين برنامه شود. در صورت تمايل مي توانيد اصول و راهكارها را در صفحه چشم انداز مرور كنيد.

سابقه تصميم گيري راجع به طرح ديدار